Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

ĐẢNG BỘ CÔNG AN QUẬN TÂN BÌNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 26/5/2020, Đảng bộ Công an quận Tân Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Thành phố, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Châu Văn La, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tân Bình.

Trong 5 năm qua, với sự đoàn kết, nhất trí cao và quyết tâm vượt qua khó khăn, tích cực, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Công an quận đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, cán bộ chiến sỹ ngành Công an quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị; tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an quận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nổi bật là: kịp thời tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, các hoạt động tụ tập đông người tuần hành biểu tình, khiếu kiện tập thể, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nổi lên trong tôn giáo,…Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua cơ bản được bảo đảm và ổn định. Tập trung đẩy mạnh công tác nắm địa bàn, quản lý đối tượng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm có tổ chức, nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tín dụng đen,…

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm tập trung lãnh đạo và chỉ đạo, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm được tổ chức thường xuyên, đa dạng về hình thức và nội dung,… hướng dẫn, thực hiện tốt công tác rà soát, đăng ký “Khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”; duy trì thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an quy định tiêu chí Tổ dân phố đạt “An toàn về an ninh trật tự”; triển khai có hiệu quả một số mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở, điển hình là mô hình “Camera an ninh”,… góp phần vào phòng, ngừa, phát hiện và xử lý các loại tội phạm. Thực hiện có hiệu quả Đề án số 68/CATP của Công an thành phố về “Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường, xã, thị trấn” và Nghị quyết số 124-NQ/ĐU của Đảng ủy Công an quận về điều động quân số các Đội nghiệp vụ,… đến nay lực lượng cán bộ chiến sỹ tại các bộ phận trực thuộc và Công an 15 phường cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở.

Về công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt và đánh giá sức lan tỏa các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Đảng ủy, cấp ủy, chi bộ trực thuộc và chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ chiến sỹ toàn ngành được nâng lên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên; chăm lo công tác phát triển đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, phát huy vai trò của từng đảng ủy viên trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội Đảng bộ Công an quận Tân Bình đã đề ra 8 chỉ tiêu cần hoàn thành, 1 chương trình trọng điểm và 3 giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND quận Châu Văn La đánh giá cao những thành quả của toàn Đảng bộ Công an quận trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải xác định rõ vai trò quan trọng, đặc thù của Đảng bộ trong hệ thống tổ chức của Đảng bộ quận để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận nhất là những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, đặc biệt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và của từng tổ chức Đảng. Không ngừng chăm lo, xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, cán bộ chiến sỹ toàn ngành; giải quyết hiệu quả, kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ chiến sỹ. Chú trọng cả kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; lựa chọn những nội dung thực hiện phù hợp, cụ thể; phấn đấu trong nhiệm kỳ không có cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật vì tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mỗi đảng viên, chi bộ phải là một “thành trì” giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là một tấm gương trong học tập và làm theo một cách thiết thực, hiệu quả, phải nhận thức được rằng, khi học tập, noi gương đạt được những kết quả thực chất, tự mình sẽ trở thành tấm gương cho người khác học tập, tạo được sự lan tỏa trong Đảng và xã hội. Hàng năm có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận khóa mới gồm 13/15 đồng chí (bầu khuyết theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy), bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thành Lợi tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Công an, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh mục Danh mục