Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Thông báo về việc phân công trách nhiệm thẩm định và hướng dẫn cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình

Thông báo về việc phân công trách nhiệm thẩm định và hướng dẫn cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình, văn bản số 153/TB-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 tại đây

Danh mục Danh mục