Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình

chủ đề đô thị thông minh 4.0

Danh sách câu hỏi
Tri Quan: Trả lời cách đây 428 ngày
1 Trả lời
36 Lượt xem
0 Trả lời
29 Lượt xem
Tri Quan: Trả lời cách đây 420 ngày
1 Trả lời
34 Lượt xem

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website