Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quyết định về việc giải thể trường Mầm non ALPHA-TAK quận Tân Bình

Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc giải thể trường Mầm non ALPHA-TAK quận Tân Bình

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA