Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 5 tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

         Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 về tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

        Ngày 04/11/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 5, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Phường 5 phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, báo cáo viên hội nghị là ông Trần Hoàng Hải - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông công an quận Tân Bình.

Ông Trần Hoàng Hải - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông công an quận Tân Bình báo cáo tại hội nghị.

          Qua buổi tuyên truyền, báo cáo viên thực hiện tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và quy định pháp luật về trật tự lòng lề đường đến nhân dân trên địa bàn phường, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn phường, ban điều hành 5 khu phố, 68 tổ dân phố, giúp người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nắm rõ các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, trật tự lòng lề đường Hoạt động giao thông đường bộ phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Phát triển giao thông đường bộ theo quy hoạch, từng bước hiện đại và đồng bộ; gắn kết phương thức vận tải đường bộ với các phương thức vận tải khác. Quản lý hoạt động giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

 

Ủy ban nhân dân phường 5

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA