Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 3 Tổ chức buổi hướng dẫn cha mẹ học sinh về cách đăng ký trực tuyến và trao giấy gọi trẻ vào lớp 1

Thc hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND-VX ngày 26 tháng 5 năm 201920 của ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.

Ngày 08/7/2020 vào lúc 14 giờ 00 tại hội trường Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức buổi hướng dẫn cha mẹ học sinh về cách đăng ký trực tuyến và trao giấy gọi trẻ vào lớp 1, Mầm non cho phụ huynh các em trên địa bàn phường.

Bà Trần Thị Thúy Hằng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã phổ biến và hướng dẫn cho hơn 80 phụ huynh có con em chuẩn bị vào lớp 1, mầm non trên địa bàn phường về 2 cách đăng ký cho các cháu như sau:

Cách 1: Đăng ký trực tuyến qua trang Web http://tanbinh.nhapdiem.vn

(Đối với cha mẹ học sinh cung cấp số điện thoại và am hiểu về truy cập trang Web).

Cách 2: Đăng ký trực tiếp tại trường đã được phân tuyến (nếu không thực hiện cách 1).

Qua buổi hướng dẫn, đã có nhiều phụ huynh đồng tình với cách làm mới của ngành giáo dục, giúp cho phụ huynh đỡ mất thời gian trong việc kê khai hồ sơ giấy như những năm trước đây.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA