Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phòng Tài Chính Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Kế toán đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận Tân Bình

        Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-TCKH ngày 19/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán năm 2020 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận Tân Bình, ngày 08/7/2020, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Kế toán đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận Tân Bình. Dự hội nghị có hơn 70 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác quản lý điều hành ngân sách các đơn vị khối giáo dục của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình.

Toàn cảnh buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán năm 2020

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Trần Minh Vũ - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đã nêu rõ vai trò, vị trí quan trọng của công tác tài chính trong hoạt động của các đơn vị. Trưởng phòng đã quán triệt và yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật kịp thời các chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện đúng theo quy định.

Ông Trần Minh Vũ - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình phát biểu khai mạc Hội nghị.

        Đến tham dự tập huấn Theo chương trình của buổi tập huấn, trong hai ngày 08 và 09/7/2020, các đại biểu sẽ được nghe giảng viên từ Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng, đó là: chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/7/2017 của Bộ Tài chính.

Một số hình ảnh trong các buổi tập huấn:

        Với nhiều nội dung mới, quan trọng và thiết thực, buổi tập huấn sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 17/7/2020 với nội dung: hướng dẫn sử dụng phần mềm IMAS.12, hướng dẫn quản lý các nguồn kinh phí, các khoản thu phí, lệ phí, các quỹ cơ quan, các khoản thu hô, chi hộ, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động tài chính khác trên phần mềm IMAS.12, hướng dẫn cách lập báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính trên phầm mềm IMAS.12 theo Thông tư 107/2017/TT-BTC từ đó có số liệu để lập báo cáo tài chính với cơ quan thuế./.

Phòng Tài Chính Kế hoạch

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA