Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phòng GD&ĐT quận Tân Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022

Ngày 06 tháng 01 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Trong đợt tuyển dụng lần này, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình dự kiến tuyển dụng 322 người làm việc, trong đó: 210 người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên (chia theo từng bậc học, cấp học) và 112 người làm việc cần tuyển ứng với các vị trí Văn thư, Thủ quỹ, Thư viện, Thiết bị, thí nghiệm, Công nghệ thông tin, Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, Y tế, Kế toán để bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Tân Bình.

Chi tiết xem tại:

https://pgdtanbinh.hcm.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-hoc-2021-2022-doi-voi-cac-don-vi-su-nghiep-c/ctfull/70538/432216

 

CTV: Nguyễn Đình Tuấn

(Chuyên viên P.GD-ĐT)

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA