Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn quận Tân Bình

STT

Loại

Tên Nhà hàng

Trực thuộc

Địa chỉ

ĐT

1

Á_Âu

Nhà hàng

SKYNET

TTTM SASCO - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Khu vực ga đi quốc tế

3848 7177

2

Á_Âu

Nhà hàng

CAFETRIA 1

TTTM SASCO - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Khu vực ga đi quốc tế

3848 7177

3

Á_Âu

Nhà hàng

CAFETRIA 2

TTTM SASCO - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Khu vực ga đi quốc tế

3848 7177

4

Á_Âu

Nhà hàng

CAFETRIA 3

TTTM SASCO - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Khu vực ga đi quốc nội

3848 7177

5

Á_Âu

Nhà hàng

CAFETRIA 4

TTTM SASCO - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Khu vực sảnh ga  quốc nội

3848 7177

6

Á_Âu

Nhà hàng

CAFETRIA 5

TTTM SASCO - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Khu vực ga đi quốc tế
(Nhà hàng Cafeteria 05 outlet)

3849 7177

7

Á_Âu

Nhà hàng

HOA MAI 1

TTTM SASCO - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Khu vực ga đi quốc nội
(Nhà hàng Hoa Mai 03 outlet)

3850 7177

8

Á_Âu

Nhà hàng

HOA MAI 2

TTTM SASCO - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Khu vực sảnh ga  quốc nội
 (Nhà hàng Skynet)

3851 7177

9

Á_Âu

Nhà hàng

HOA MAI 3

TTTM SASCO - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Khu vực sảnh ga  quốc nội
(Nhà hàng Skynet)

3852 7177

10

Á_Âu

Nhà hàng

CONFETY SÂN BAY
TÂN SƠN NHẤT

TTTM SASCO - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Sân bay QT TSN

 

11

Việt

Nhà hàng

QUÁ NGON

CN CTY TNHH DU HỌC DU LỊCH TM DV Á ÂU

306-308 Lê Văn Sỹ, Phường 1

028 3991 8964


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website