Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Đăng ký cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để được công nhận và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, Quý Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo các quy định tại Điều 56 Luật Du lịch năm 2017 và gửi về Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (140 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) để được xem xét, thẩm định và quyết định công nhận. Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch được quy định tại Điều 8, 9, 10, 11, 12 Chương III, Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyền lợi sau khi các cơ sở được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu xúc tiến du lịch quốc gia; được ưu tiên tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch địa phương tổ chức; cơ sở được treo biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch là căn cứ để khẳng định chất lượng dịch vụ và xây dựng niềm tin với khách hàng, tạo nên sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đồng thời, được giới thiệu trên Trang thông tin điện tử của quận và Cẩm nang du lịch quận Tân Bình nhằm tuyên truyền, quảng bá các điểm đến du lịch đến khách du lịch trong và ngoài nước biết để lựa chọn, sử dụng các dịch vụ khi đến tham quan tại quận.  

Để đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch tại quận Tân Bình nói riêng và thành phố nói chung, Quý Doanh nghiệp vui lòng nghiên cứu, xem xét đăng ký để được công nhận và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định.

 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website