Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI,

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Danh mục Danh mục