Hội đồng nhân dân
Thông tin về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, thông tin kỳ họp, ... của HĐND Quận Tân Bình.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 
 

Đại biểu KIỀU BÌNH CHUNG – CHỦ TỊCH HĐND QUẬN
- Ngày sinh: 19/8/1959
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 01/10/1983
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Quận ủy
- Nơi làm việc: Quận ủy Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sử học; Cử nhân Triết học; Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đại biểu TRẦN QUỐC TUẤN – PHÓ CHỦ TỊCH TT.HĐND QUẬN
- Ngày sinh: 28/10/1970
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 25/02/2000
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền; Trưởng Ban KT-XH
- Nơi làm việc: HĐND quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai; Cử nhân Luật; Hành chính quản lý đất đai.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 
 

Đại biểu ĐẶNG THỊ ÁNH LOAN – PHÓ CHỦ TỊCH HĐND QUẬN
- Ngày sinh: 01/01/1975
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 20/9/2002
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ quận; Bí thư chi bộ cơ quan HĐND quận
- Nơi làm việc: HĐND quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đại biểu ĐẶNG TẤN TUYÊN – TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ QUẬN
- Ngày sinh: 20/04/1964
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 13/6/1984
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo.
- Nơi làm việc: Quận ủy Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân xây dựng Đảng – Xây dựng Chính quyền nhà nước
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. 

 
 

Đại biểu LÊ THỊ KIM HỒNG
- Ngày sinh: 16/7/1973
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 01/12/2001
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy
- Nơi làm việc: Quận ủy Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật chuyên ngành Hành chính
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đại biểu CHÂU VĂN LA
- Ngày sinh: 1961
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 12/8/1981
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận
- Nơi làm việc: UBND quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Văn chương
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

 
 

Đại biểu NGUYỄN THỊ HỒNG TIẾN
- Ngày sinh: 10/2/1967
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 17/8/1988
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy; Phó chủ tịch UBND quận
- Nơi làm việc: UBND quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Đại biểu LÊ SƠN
- Ngày sinh: 14/12/1961
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 01/02/1983
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy; Chủ tịch UBMTTQVN quận
- Nơi làm việc: UBMTTQVN quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.
 
 
Đại biểu HỒ THỊ DIỄM TRINH – PHÓ TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ QUẬN
- Ngày sinh: 30/11/1985
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 8/6/2011
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó trưởng Ban Pháp chế quận
- Nơi làm việc: HĐND quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đại biểu ĐỖ THÀNH DANH– PHÓ TRƯỞNG BAN KT-XH QUẬN
- Ngày sinh: 27/5/1977
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 12/8/2010
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó trưởng Ban KT-XH quận
- Nơi làm việc: HĐND quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử; Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 
 

Đại biểu NGUYỄN THỊ TỐ OANH
- Ngày sinh: 20/7/1974
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 25/7/1997
- Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch HĐQT CTY TNHH DV CÔNG ÍCH
- Nơi làm việc: DVCI quận Tân Bình
-Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền nhà nước; Cử nhân Anh
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đại biểu NGUYỄN THỊ TUYẾT LỆ SƯƠNG
- Ngày sinh: 06/03/1981
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 02/9/2004
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
- Nơi làm việc: Quận ủy Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Chính trị; Cử nhân Kế toán.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

 
 
Đại biểu NGÔ THỊ THÙY TRANG
- Ngày sinh: 21/02/1978
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 28/10/2008
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường 9
- Nơi làm việc: UBND phường 9
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Chính trị học.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Đại biểu NGUYỄN THỊ LIỄU
- Ngày sinh: 30/10/1973
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 19/5/1996
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ quận; Chánh văn phòng HĐND-UBND quận
- Nơi làm việc: UBND quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Cử nhân Sử học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 
 

Đại biểu ĐẶNG XUÂN NGỌC
- Ngày sinh: 01/01/1968
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 29/5/1996
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy; Kiêm Chủ tịch UBND Phường 14
- Nơi làm việc: UBND Phường 14
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đại biểu ĐẶNG BÌNH YÊN
- Ngày sinh: 10/11/1973
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 11/7/1999
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy Phường 6
- Nơi làm việc: UBND Phường 6
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Cử nhân Xây dựng Đảng – Xây dựng Chính quyền nhà nước
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 
 
Đại biểu NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
- Ngày sinh: 18/12/1984
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: Không
- Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ Phường 3
- Nơi làm việc: UBND Phường 3
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học.
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đại biểu TÔN NỮ HỒNG CHÂU
- Ngày sinh: 24/3/1984
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 11/12/2010
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND Phường 8
- Nơi làm việc: UBND Phường 8
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 
 
Đại biểu NGUYỄN VĂN TRÍ
- Ngày sinh: 09/5/1965
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 14/01/1996
- Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh án Tòa án nhân dân quận Tân Bình
- Nơi làm việc: Tòa án nhân dân quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Đại biểu NGUYỄN VĂN HỒNG
- Ngày sinh: 23/2/1948
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Công giáo
- Ngày vào đảng: Không
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Ban Đoàn kết Công giáo quận Tân Bình
- Nơi làm việc: Ban Đoàn kết Công giáo quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: 12/12
- Trình độ lý luận chính trị: Không.
 
 
Đại biểu TRẦN HỮU LONG
- Ngày sinh: 03/11/1964
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 28/6/1985
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy Phường 3
- Nơi làm việc: UBND Phường 3
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân xây dựng Đảng – Xây dựng Chính quyền nhà nước
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Đại biểu TĂNG NGỌC AN (Đại đức Thích Nguyên Trí)
- Ngày sinh: 05/6/1980
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Phật
- Ngày vào đảng: Không
- Nghề nghiệp, chức vụ: Tu sĩ, Trụ trì Chùa Pothiwong
- Nơi làm việc: Chùa Pothiwong
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phật học (Pali-Khmer)
- Trình độ lý luận chính trị: Không
 
 
Đại biểu LÊ ANH (Thượng tọa Thích Đạt Đức)
- Ngày sinh: 16/11/1964
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Phật
- Ngày vào đảng: Không
- Nghề nghiệp, chức vụ: Tu sĩ, Trụ trì chùa Hải Quang; Trưởng Ban trị sự GHPGVN quận Tân Bình
- Nơi làm việc: Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình - Chùa Giác Lâm phường 10, Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Phật học
- Trình độ lý luận chính trị: Không.
Đại biểu NGUYỄN ĐÌNH BẰNG (Đại đức Thích Quang Minh)
- Ngày sinh: 05/7/1950
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Phật
- Ngày vào đảng: không
- Nghề nghiệp, chức vụ: Tu sĩ; Trụ trì Chùa Phật Bảo
- Nơi làm việc: Chùa Phật Bảo
- Trình độ chuyên môn: 12/12
- Trình độ lý luận chính trị: Không.
 
 
Đại biểu NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
- Ngày sinh: 08/11/1978
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 28/4/2009
- Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Thanh tra quận Tân Bình
- Nơi làm việc: Thanh tra quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Chính trị ngành Quản lý Xã hội
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Đại biểu PHẠM THỊ THÀNH
- Ngày sinh: 19/6/1971
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 30/4/2004
- Nghề nghiệp, chức vụ:  Chủ tịch Hội LHPN quận
- Nơi làm việc: Hội Liên Hiệp Phụ nữ quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Luật.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 
 
Đại biểu MAI VĂN THUẬN
- Ngày sinh: 12/4/1971
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 8/7/2004
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy; Kiêm Chủ tịch UBND phường 12
- Nơi làm việc: UBND Phường 12
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư; Cử nhân Hành chính; Cử nhân chính trị
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.
Đại biểu VÕ VĂN HÙNG
- Ngày sinh: 30/8/1967
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 25/5/2004
- Nghề nghiệp, chức vụ:  Phó Giám đốc Bệnh viện Tân Bình
- Nơi làm việc: Bệnh viện quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ chuyên khoa 1 Nội tổng hợp
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 
 
Đại biểu LÊ THỊ THU SƯƠNG
- Ngày sinh: 02/10/1980
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 08/01/2009
- Nghề nghiệp, chức vụ:  Trưởng phòng Kinh tế quận
- Nơi làm việc: UBND quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Đại biểu TRƯƠNG NHỰT HỒNG
- Ngày sinh: 22/10/1982
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 07/8/2008
- Nghề nghiệp, chức vụ: Đội trưởng Đội Hành chính Chi cục thuế quận Tân Bình
- Nơi làm việc: Chi cục thuế quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Cử nhân Kinh tế.
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 
 
Đại biểu LÊ XUÂN HƯNG
- Ngày sinh: 26/2/1974
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 20/12/1995
- Nghề nghiệp, chức vụ: Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh (nguyên Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự quận Tân Bình)
- Nơi làm việc: Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng quân sự
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
Đại biểu TRẦN KHẮC HUY
- Ngày sinh: 19/11/1973
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 22/04/1997
- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng GDĐT quận Tân Bình
- Nơi làm việc: Phòng GDĐT quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 
 
Đại biểu LÊ ĐÌNH VŨ HOÀNG
- Ngày sinh: 01/10/1986
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 01/11/2011
- Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên văn phòng Quận ủy Tân Bình
- Nơi làm việc: Quận ủy Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý Môi trường
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Đại biểu NGUYỄN THỊ NGUYỆT THỦY
- Ngày sinh: 19/11/1982
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 30/01/2011
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 15
- Nơi làm việc: UBND phường 15
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 
 
Đại biểu BÙI HOÀNG LỘC
- Ngày sinh: 14/4/1985
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 19/8/2011
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường 01
- Nơi làm việc: UBND phường 01
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm; Cử nhân Tài chính ngân hàng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
Đại biểu NGUYỄN THANH BÌNH
- Ngày sinh: 30/12/1950
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 9/4/1976
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia
- Nơi làm việc: Hội Luật gia quận Tân Bình
- Trình độ chuyên môn: Cao học Luật; Cử nhân Quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Triết học Mác - Lê nin.
 
 
Đại biểu LƯƠNG THỊ KIM LOAN
- Ngày sinh: 7/12/1975
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 17/8/2017
- Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND Phường 01
- Nơi làm việc: UBND Phường 01
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Hành chính
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Đại biểu LÊ THỊ KIM THÚY
- Ngày sinh: 05/11/1975
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 05/9/2001
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố (nguyên Trưởng Ban KT-XH HĐND quận Tân Bình)
- Nơi làm việc: LĐLĐTPHCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 
 
Đại biểu LÊ HOÀNG CHÂU
- Ngày sinh: 6/03/1965
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 28/4/1987
- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Công an quận 01 (nguyên Trưởng công an quận Tân Bình)
- Nơi làm việc: Công an quận 01
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Đại học Cảnh sát nhân dân
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Đại biểu TRẦN THỊ KIM THOA
- Ngày sinh: 03/5/1960
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào đảng: 07/01/1989
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường 14
- Nơi làm việc: UBND Phường 14
- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm mầm non
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Triết học Mác - Lênin

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 11 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 14/11/2019)

Liên kết Website Liên kết Website