Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Thông báo về việc cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng thông tin điện tử quận Tân Bình

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin và truyền thông về cải cách hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2019,
Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình như sau:
I. Thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
1. Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng: 07 thủ tục (Phòng Quản lý đô thị)
- Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng
- Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.
- Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động).
- Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.
- Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
- Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình không theo tuyến còn lại không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động).
- Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ


2. Lĩnh vực Đường bộ: 04 thủ tục (Phòng Quản lý đô thị)
- Thủ tục: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
- Thủ tục: Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
- Thủ tục: Cấp Giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
- Thủ tục: Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè


3. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: 01 thủ tục (Phòng Lao động Thương binh và Xã hội)
- Thủ tục: Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.


4. Lĩnh vực An toàn lao động: 01 thủ tục (Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội)
- Thủ tục: Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.


5. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương: 01 thủ tục (Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội)
- Thủ tục: Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp


6. Lĩnh vực Môi trường: 01 thủ tục (Phòng Tài nguyên và Môi trường)
- Thủ tục: Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường


7. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh: 05 thủ tục (Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin)
- Thủ tục: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.
- Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.
- Thủ tục: Cấp lại GCN đăng ký hộ kinh doanh.
- Thủ tục: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh.
- Thủ tục: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.


8. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã: 19 thủ tục (Phòng Kinh tế)
- Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã).
- Thủ tục: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách
- Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
- Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Hợp tác xã (khi bị mất).
- Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị hư hỏng).
- Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện).
- Thủ tục: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã.
- Thủ tục: Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã
- Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã.
- Thủ tục: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã.
- Thủ tục: Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
- Thủ tục: Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
- Thủ tục: Đăng ký khi hợp tác xã chia
- Thủ tục: Đăng ký hợp tác xã
- Thủ tục: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã.
- Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi mất)
- Thủ tục: Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.
- Thủ tục: Thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã
- Thủ tục: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.


9. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng: 01 thủ tục (Phòng Nội vụ)
- Thủ tục: Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất.


10. Lĩnh vực cán bộ, công chức: 02 thủ tục (Phòng Nội vụ)
- Thủ tục: Thủ tục công nhận phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thủ tục: Thủ tục phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.


11. Lĩnh vực Hộ tịch: 04 thủ tục (Phòng Tư pháp)
- Thủ tục: Đăng ký khai sinh
- Thủ tục: Đăng ký khai tử
- Thủ tục: Đăng ký cấp bản sao
- Thủ tục: Đăng ký giám hộ


12. Lĩnh vực cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ: 02 thủ tục (Phòng Y tế)
- Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
- Thủ tục: Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu khi thay đổi địa điểm


13. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: 12 thủ tục (Phòng Giáo dục và đào tạo)
- Thủ tục: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
- Thủ tục: Thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
- Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
- Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
- Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
- Thủ tục: Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
- Thủ tục: Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông trung học bán trú và trung tâm học tập cộng đồng).
- Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
- Thủ tục: Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
- Thủ tục: Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở)
- Thủ tục: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập.
- Thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.


II. Thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
1. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh: 05 thủ tục (Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin)
- Thủ tục: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
- Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
- Thủ tục: Cấp lại GCN đăng ký hộ kinh doanh
- Thủ tục: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
- Thủ tục: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh


2. Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng: 05 thủ tục (Phòng Quản lý đô thị)
- Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động).
- Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.
- Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
- Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình không theo tuyến còn lại không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động).
- Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ


3. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 01 thủ tục (Phòng Giáo dục và Đào tạo):
- Thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc


4. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương: 01 thủ tục (Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội)
- Thủ tục: Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp


III. Trình tự thực hiện
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thực hiện theo cách sau:
- Các lĩnh vực và thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.
- Truy cập vào Cổng thông tin điện tử quận Tân Bình theo địa chỉ: https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn chọn “Dịch vụ trực tuyến” để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến hoặc vào mục “Hướng dẫn” để được hướng dẫn.

File đính kèm Thông báo số 164/TB-UBND ngày 21/11/2019 về việc cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng thông tin điện tử quận Tân Bình


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website