Quay lại

PHƯỜNG 12 THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường 12 đã triển khai thực hiện niêm yết danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường như sau:

1. Thời gian niêm yết: từ 8 giờ ngày 13/4/2021 đến hết ngày 13/5/2021.

2. Địa điểm:

*. Khu phố 1: gồm 02 khu vực bỏ phiếu 110, 111

- Khu vực bỏ phiếu số 110 (từ tổ dân phố 1 đến tổ dân phố 9)

- Khu vực bỏ phiếu số 111 ( từ tổ dân phố 10 đến tổ dân phố 17)

- Địa điểm niêm yết: nhà ông Đào Ngọc Bích, số 5 Huỳnh Tịnh Của, phường 12 quận Tân Bình.

* Khu phố 2: gồm 02 khu vực bỏ phiếu số 113, 114

- Khu vực bỏ phiếu số 113 (gồm các tổ dân phố 39, 40, 41, 42, 43, 119, 120, 121, 122 )

- Khu vực bỏ phiếu số 114 (gồm các tổ dân phố 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)

- Địa điểm niêm yết: nhà ông Nguyễn Hữu Bài, số 191/7 Trường Chinh, Phường 12 quận Tân Bình.

* Khu phố 3: gồm khu vực bỏ phiếu số 115 và một phần khu vực bỏ phiếu số 118

- Khu vực bỏ phiếu số 115 (gồm các tổ dân phố 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60)

- Khu vực bỏ phiếu số 118 (gồm các tổ dân phố 61, 62, 107)

- Địa điểm niêm yết: Nhà Văn hóa Khu phố 3, số 90/81 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình.

* Khu phố 4: gồm 02 khu vực bỏ phiếu số 119, 120

- Khu vực bỏ phiếu số 119 (gồm các tổ dân phố 81, 81A, 82, 86, 87, 88, 89 )

- Khu vực bỏ phiếu số 120 (gồm các tổ dân phố 78, 79, 83, 84, 85, chung cư Cộng Hòa Plaza).

- Địa điểm niêm yết: Nhà văn hóa Khu phố 4, số 35 Phan Bá Phiến, Phường 12, quận Tân Bình.

* Khu phố 5: gồm khu vực bỏ phiếu số 115

- Khu vực bỏ phiếu số 115 (gồm các tổ dân phố 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, chung cư Cộng Hòa Garden)

- Địa điểm niêm yết:

+ Nhà văn hóa khu phố 5, số 232/3 Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình.

+ Chốt dân phòng khu phố 5, số 158 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, quận Tân Bình.

* Khu phố 6: gồm khu vực bỏ phiếu số 112

- Khu vực bỏ phiếu số 112 (gồm các tổ dân phố 18, 19, 20, 20A, 20B, 21, 21A, 21B, 22, 23, 24, 25, 30, 106, 109)

- Địa điểm niêm yết: nhà ông Ngô Đình Chiến, số 142/16 Bàu Cát 2, Phường 12, quận Tân Bình.

* Khu phố 7: gồm 03 khu vực bỏ phiếu số 116, 117, 118

- Khu vực bỏ phiếu số 116 (gồm các tổ dân phố 45, 45A, 46, 46A, 47, 48, 49, 65A)

- Khu vực bỏ phiếu số 117 (gồm các tổ dân phố 64, 72, 73, 74, 74A, 110, 111)

- Khu vực bỏ phiếu số 118 (gồm các tổ dân phố 63, 75, 76, 76A, 77, kho K1100)

- Địa điểm niêm yết:

+ Nhà sinh hoạt cộng đồng Chung cư Hoàng Hoa Thám, Phường 12, quận Tân Bình.

+ Nhà văn hóa khu phố 7, số 1 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, quận Tân Bình.

* Khu phố 8: gồm 02 khu vực bỏ phiếu số 122, 123

- Khu vực bỏ phiếu số 122 (gồm các tổ dân phố 65, 66, 67, 68, 80, 108)

- Khu vực bỏ phiếu số 123 (gồm các tổ dân phố 69, 70, 71, 71A, 104, 105, 112, 112A)

- Địa điểm niêm yết: Chốt Dân phòng Khu phố 8, số 42 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, quận Tân Bình.

* Khu phố 9: gồm 01 khu vực bỏ phiếu số 121

- Khu vực bỏ phiếu số 121 (gồm các tổ dân phố 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130)

- Địa điểm niêm yết: Nhà sinh hoạt Cộng đồng chung cư K300, cuối đường Quách Văn Tuấn, Phường 12, quận Tân Bình.

* Trụ sở Ủy ban nhân dân phường:

- Từ khu vực bỏ phiếu số 110 đến 124

- Địa điểm niêm yết: trụ sở UBND phường 12, số 79 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình.

Trong thời gian niêm yết danh sách cử tri, Ủy ban nhân dân phường 12 kính mời toàn thể nhân dân trên địa bàn phường đến các điểm niêm yết kiểm tra lại nội dung thông tin cử tri để kịp thời điều chỉnh bổ sung phục vụ cho việc in thẻ cử tri được đầy đủ, chính xác./.

Quang Minh (QM)-P12