Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 49, năm 2018 (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 8/12/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

03/12

* 8g: TTQU họp giao ban với các ban QU, tại PH BTVQU.

Mời : Trưởng các ban QU, CN.UBKTQU, Chánh VPQU.

 

 

* 9g30: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

* 14g:  Đ/c Kiều Bình Chung chủ trì họp TT.HĐND/Q, tại PH HĐND/Q (TT.HĐND/Q và TTUB/Q ch/bị ND).

Mời : TTUB/Q (Đ/c Châu Văn La), TT.UBMTTQ/Q, Trưởng phó 2 Ban HĐND/Q, CVP.HĐND&UBND/Q.

 

* 14g:  Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự lễ nhận gia đình nuôi cho đại biểu Tàu TNĐNA và Nhật Bản lần thứ 45-2018, tại HT.TP.

 

Thứ ba

04/12

* 8g: TT.HĐND/Q (đ/c Kiều Bình Chung), TTQU         (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB (đ/c Châu Văn La) và dự khai mạc kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP (04 ngày).

 

* 8g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp Đảng ủy CQCQ/Q, tại PH2.

Mời: ĐUV và Bí thư các chi bộ.

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì họp bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo 94, tại PH các ban QU.

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB      (đ/c Lê Thanh Bình) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP.

 

* 14g: Họp TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

Thứ  tư

05/12

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB/Q (đ/c Châu Văn La) dự HN sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT/QU với TTr/Q trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng,        tại HTQU (UBKT/QU ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* 8g: TTQU-TT.HĐND-TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến)-TT.UBMTTQ/Q dự lễ tặng nhà tình nghĩa, tại P11, P15 (P.LĐTB&XH/Q, UBND P11, P15 ch/bị ND, VP.HĐND&UBND/Q ch/bị xe)

Mời: Hội CCB, LĐLĐ, Hội LHPN, QĐ, Ban CHQS, ĐU-HĐND-UBND-UB.MTTQ P11, P15 cùng dự.

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Đặng Thị Ánh Loan), TTUB        (đ/c Hứa Quốc Hưng) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP.

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp về công tác tổng điều tra dân số, tại PH3 (Chi cục Thống kê ch/bị ND).

Mời: Thành viên BCĐ/Q và Trưởng BCĐ 15P.

 

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út,         đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc với lãnh đạo VPQU,  tại PH BTVQU.

 

* Đ/c Châu Văn La tiếp công dân, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB       (đ/c Châu Minh Hiếu) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì họp đánh giá, xét công nhận phường phù hợp với trẻ em năm 2018, tại PH2 (P.LĐTB&XH ch/bị ND)

Mời : UBMTTQ (đ/c Huỳnh Văn Bé), CAQ (đ/c Hồ Văn Thân), P.LĐTB&XH (đ/c Lã Thị Hương Giang), P.VHTT              (đ/c Lê Thị Phương), P.TP (đ/c Nguyễn Trung Thành), P.GD&ĐT (đ/c Nguyễn Thanh Xuân), TTYT                         (đ/c Trần Quang Minh), Hội LHPN (đ/c Bùi Thị Mai Quyên), QĐ (đ/c Trần Thị Diệu).

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp về công tác chống buôn lậu, gian lận, thương mại và công tác kiểm tra giá, tại PH3 (P.KT, CA/Q, P.TCKH, Đội QLTT ch/bị ND).

Mời : P.KT, CA/Q, P.TCKH, Đội QLTT, P.YT, CCT.

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng họp giao ban, tại Ban BTGPMB.

 

* 14g: Hội nghị quán triệt Quy định 07 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức Đảng vi phạm và thông tin thời sự quý 4, tại HT TTHC/Q.

Mời : Đảng viên, CC, VC CQCQ và cơ quan Đảng ĐT quận.

 

* 19g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng và Tổ đại biểu HĐND/Q tiếp xúc cử tri, tại Phường 10.

 

 

 

Thứ  năm

06/12

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB      (đ/c Lê Thanh Bình) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP

 

* Tại PH1, đ/c Đ/c Châu Văn La chủ trì:

- 8g: Làm việc với lãnh đạo VP.HĐND&UBND/Q (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND)

- 9g: Làm việc với lãnh đạo P.QLĐT.

Mời:  Tập thể lãnh đạo, P.QLĐT, TP.NV.

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu, đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp liên quan việc tổ chức thực hiện QĐ 4712/QĐ-UBND và QĐ số 4713/QĐ-UBND của UBND/TP, tại PH2 (đề nghị các đơn vị ch/bị ND theo kết luận của TT.UBND tại TB số 313/TB-VP-ĐT ngày 22/11/2018).

Mời: P.TCKH, P.TNMT, P.QLĐT, Cty DVCI, Ban BTGPMB.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

* 14g00: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 136, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Đặng Thị Ánh Loan), TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo về ủy quyền theo KH 271/KH-UBND của UBND/Q, tại PH1 (P.KT, P.TCKH ch/bị ND, TM)

Thứ sáu

07/12

* TTQU (đ/c Kiều Bình Chung) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung và Tổ đại biểu HĐND/Q tiếp xúc cử tri Phường 13, tại Điểm sinh hoạt VH Phường 13.

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Châu Văn La) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến và Tổ Đại biểu HĐND/Q tiếp xúc cử tri Phường 12.

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì HN triển khai công tác tuyên giáo năm 2019, tại HTQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB      (đ/c Châu Minh Hiếu) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La và Tổ Đại biểu HĐND          (đơn vị số 12) tiếp xúc cử tri Phường 15.

 

* 14g: TTUB/Q dự họp chi bộ VPUB, tại PH3.

Mời: Đảng viên chi bộ VPUB.

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì họp Ban Pháp chế HĐND/Q, tại PH HĐND/Q.

 

Thứ bảy

08/12

* TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB              (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP

 

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 27/03/2019)

Liên kết Website Liên kết Website