Tin tức - sự kiện
Danh mục tin tức sự kiện trên Cổng bao gồm nhiều danh mục như: Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trường, Giáo dục đào tạo ...
Quay lại

Tuyên truyền của ngành Thuế 2018

  1. Tuyên truyền nghĩa vụ nộp thuế đối với tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tải tập tin tại đây
  2. Tuyên truyền phổ biến các quy định chính sách thuế hiện hành. Tải tập tin tại đây
  3. Tuyên truyền 1 số quy định mới về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/02/2018. Tải tập tại đây

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 14/12/2018)

Liên kết Website Liên kết Website