Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Quay lại

Thông báo về việc phân công trách nhiệm thẩm định và hướng dẫn cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình

Thông báo về việc phân công trách nhiệm thẩm định và hướng dẫn cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình, văn bản số 153/TB-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 tại đây

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website