Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Quay lại

Hướng dẫn về thời hạn nộp thuế và quy định xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuê theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

/documents/20574/494499/nghi+dinh+125.pdf/47ff4f0c-8eef-4832-a62e-d93738921a82

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website