Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Quay lại

HƯỚNG DẪN VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2020 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC

Tải tin TẠI ĐÂY

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website