Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Quay lại

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP THUẾ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

/documents/20574/377210/huong+dan+ke+khai+nop+LPTB+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD.pdf/503cf6d3-5ca9-45a5-aecf-2845d6761673

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website