Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

VẪN CÒN NGƯỜI BẤT NGỜ KHI BỊ XỬ PHẠT VÌ KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG NƠI CÔNG CỘNG

Tải tin TẠI ĐÂY

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 25/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website