Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

NHỮNG TIỀN ĐỀ KHƠI DẬY, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA THÀNH PHỐ

Để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực, thật sự là đầu tàu, là động lực, tạo sức thu hút, sức lan tỏa lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, việc khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược. Thành phố có những điều kiện, những tiền đề rất căn bản, rất sâu đậm từ lịch sử đến hiện tại để tin rằng tính năng động, sức sáng tạo của thành phố sẽ được phát huy mạnh mẽ.

Bản sắc, khí chất của người Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh

Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh đã gắn với vùng đất Nam Bộ cả về những yếu tố lịch sử, văn hóa và nhất là con người. Thổ nhưỡng, khí hậu đã thu hút người dân cả nước từ thuở Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh còn là vùng Bến Nghé còn hoang sơ. Những nhân kiệt, những người dân cần cù, dũng cảm trong lao động sản xuất đã làm cho vùng đất này ngày càng trù phú, trở thành địa linh. Người dân thành phố Hồ Chí Minh rất phóng khoáng và tự tin; cần cù nhưng năng động; chất phác mà dũng cảm; trọng nghĩa, khinh tài; cưu mạng đùm bọc lẫn nhau cả những lúc thái bình hay những khi gian khó. Cùng với những người Bến Nghé xưa, rất đông người Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh xuất thân từ nhiều giai tầng, sinh ra từ mọi miền của Tổ quốc đã đến sống, chiến đấu, lao động, thăng hoa sáng tạo vì thành phố. Bản sắc người Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh đã làm nên sức thu hút, sức cảm hóa những cư dân nơi khác đến, tạo sức gắn kết của một cộng đồng dân cư đặc biệt. Cùng với thời gian, mọi người dân thành phố thấm đẫm cái bản sắc, cái khí chất của mảnh đất này và luôn tự hào khẳng định mình là người của thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân thành phố mang đậm đặc trưng phong cách Nam Bộ, chất phác, thẳng thắn, trung thực, phóng khoáng, hòa đồng. Dù cho ngày nay thành phố sầm uất, ồn ào hơn, nhưng bản tính con người vẫn vậy. Phong cách ấy hiện hữu trong mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư, mỗi cơ quan, đơn vị..., như một mẫu số chung mà trên nền tảng chung ấy mỗi người thỏa sức sáng tạo, phát huy sở trường mà chẳng suy tính nhiều cho cá nhân trong công việc, trong tập thể, trong cộng đồng. “Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trước sau có cốt cách và tinh thần, có phong trào quần chúng mạnh... Ngày nay, sau 40 năm xây dựng và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh có những sáng tạo, mạnh dạn và nhạy bén”.[1]

Đẹp thay đức hy sinh - một tiền đề của năng động và sáng tạo

Người Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh mang trong mình đức hy sinh - một tiền đề của năng động và sáng tạo. Hy sinh những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, không bon chen, so sánh thiệt hơn, nếu cần nhường nhịn thì luôn sẵn lòng bao dung. Lớn lao hơn, người thành phố sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời, hy sinh thân mình vì nghĩa lớn, vì cuộc sống độc lập, tự do của dân tộc. Sài Gòn trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Sài Gòn nổ phát súng đầu tiên chống xâm lược Pháp khi chúng quay trở lại; Sài Gòn Mậu Thân 1968; và Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những mốc son sáng tạo, minh chứng sức năng động gắn liền với những hy sinh to lớn.

Không chỉ hy sinh khi có giặc ngoại xâm mà ngay trong cuộc sống của thời hiện đại, khi cần, người thành phố, nhất là lớp thanh niên, luôn có mặt nơi gian lao, nguy hiểm. Đức hy sinh ấy ở tầng sâu trong tâm khảm mỗi người, luôn sẵn sàng chịu thiệt thòi, kể cả vật chất và tinh thần để đạt tới cái mới, cái tiến bộ vì lợi ích chung. Mỗi người dám hy sinh, cả thành phố dám hy sinh vì cả nước. Thành phố “đi trước, về sau” trong sự nghiệp giải phóng dân tộc mà mỗi mốc son trong lịch sử đều được ghi bằng máu của nhân dân, của các anh hùng, liệt sĩ. Ngày nay, thành phố tiếp tục “đi trước” và “về đích trước”, làm đầu tàu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, chấp nhận hy sinh, mất mát, thiệt thòi, gắn liền với những đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Mỗi người dân là một nhân tố năng động, sáng tạo

Người Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh ham học hỏi lý luận một cách căn cơ, bài bản; tổng kết thực tiễn, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đúc rút những kinh nghiệm, bài học từ thành công và cả những sai lầm để tiếp tục đổi mới tư duy, bổ sung lý luận cho phù hợp. Năng động, sáng tạo được thể hiện bằng hành động; dám nghĩ, dám làm nhưng không làm liều, không mù quáng, dám chấp nhận tổn thất, hy sinh khi đó là cần thiết, phù hợp quy luật. Đặc biệt, từ tư duy khoa học, tư duy lý luận đúng đắn mà năng động, sáng tạo trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn, chỉ ra những điển hình tiên tiến, vạch ra những khuyết điểm, yếu kém. Cũng vì vậy, sự đóng góp của thành phố cho cả nước, vì cả nước không chỉ là vật chất, tinh thần mà còn là sự đóng góp về tư duy, trí tuệ bằng những bài học rút ra từ thực tiễn sôi động của thành phố.

Cùng với sự biến động và phát triển của thành phố, người dân có những thay đổi đáng kể, đông hơn, đa dạng hơn và trí tuệ hơn. Từ chỗ chỉ có những người nông dân, tiến tới có cả một đội ngũ công nhân hùng hậu, một đội ngũ trí thức đông đảo. Đó là do chính thành phố đã làm một cuộc cách mạng trong mỗi con người, mỗi giai tầng xã hội, phát triển vànâng tầm người dân cả về tâm hồn và trí tuệ. Vì vậy, ngày nay, người dân thành phố đã mang trong mình phong cách văn minh đô thị; có yêu cầu cao hơn với chính mình và những người xung quanh; có khả năng vật chất, tinh thần và trí tuệ để có thể làm cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Vì vậy, chính mỗi người dân, mỗi gia đình của thành phố là một nhân tố bảo đảm cho sự năng động và sáng tạo của cả thành phố.

Thanh niên và trí thức là vốn quý để thành phố năng động, sáng tạo

Sức năng động và sáng tạo hiện hữu ở mọi người dân, mọi giai tầng, trong đó có vai trò to lớn của đội ngũ trí thức. Với hơn 13.000 trí thức khi mới giải phóng, đội ngũ này đã góp phần không nhỏ vào quá trình khôi phục và phát triển sản xuất, văn hóa xã hội của thành phố. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong thực hiện các chính sách thu hút, phát triển đội ngũ trí thức. Dù hiện nay đội ngũ trí thức chưa đáp ứng được yêu cầu cao về số lượng, chất lượng, ngành nghề... của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhưng với bản chất sáng tạo và vốn tri thức, đội ngũ trí thức là một vốn quý để thành phố phát huy truyền thống năng động, sáng tạo.

Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trẻ, không chỉ vì mới hình thành và phát triển hơn 300 năm, mà chính là con người thành phố tiêu biểu cho cái mới, cái tiến bộ; sẵn sàng nhận thức và tự phê phán sai lầm nếu có để vươn lên; luôn mở mang suy nghĩ và hành động trong tiếp thu cái mới, cái hay, cái đúng của cả nước và thế giới. Điều đáng tự hào là người Sài Gòn, người Thành phố Hồ Chí Minh không bảo thủ, không trì trệ, luôn suy nghĩ và làm việc hướng về cái mới, cái tốt đẹp và sẵn lòng tiếp thu cái mới, cái tốt đẹp. Để có cốt cách ấy, con người nơi đây luôn có tâm thế đổi mới, gạt bỏ những gì lỗi thời, lạc hậu trong mình, sẵn lòng vị tha đối với cái dở, cái sai của người khác để cùng nhau tồn tại và phát triển.

Đặc biệt, tuổi trẻ thành phố rất dồi dào nguồn lực năng động, sáng tạo; luôn hăng hái xung phong, đi đầu trong mọi phong trào cách mạng. Những trang sử oanh liệt nhất của thành phố đều ghi dấu ấn thanh niên với hầu hết anh hùng, liệt sĩ ở tuổi thanh niên. Ngày nay, trong thời kỳ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với sức trẻ sáng tạo, thanh niên thành phố xung kích mở đầu nhiều phong trào sôi động trong cả nước như các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng; các phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; các chương trình “Đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”... Qua đó, có thể nói, thanh niên học sinh, sinh viên, thanh niên nông dân, công nhân và cả thanh niên trí thức đã góp phần không nhỏ làm nên vị thế của thành phố hôm nay.

Thể hiện tinh thần năng động của một đầu tàu

Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo là một chủ trương sáng tạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần năng động của một đầu tàu. Lãnh đạo thành phố đã bám sát cuộc sống của dân, sớm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đi đầu tháo gỡ những rào cản phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đảng bộ Thành phố, nhất là những người đứng đầu, đã đi đầu trong sự năng động sáng tạo, đồng thời khơi dậy và phát huy tính năng động, sức sáng tạo của nhân dân.

Trong toàn bộ các hoạt động, thành phố luôn vì cả nước, cùng cả nước; và cả nước cùng toàn Đảng đã kề vai sát cánh, ủng hộ, tạo điều kiện và những tiên đề quan trọng để thành phố phát triển đúng hướng. Trung ương Đảng và Chính phủ luôn đề cao, đánh giá đúng vị trí, vai trò của thành phố, khẳng định và nhất quán cho rằng thành phố Hồ Chí Minh là trọng điểm, là đầu tàu, có vị trí đặc biệt đối với khu vực Nam Bộ và cả nước. Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 54/2017/QH14 về “Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” là sự tiếp tục chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với thành phố, đồng thời cũng đặt niềm tin vững chắc vào Đảng bộ và nhân dân thành phố. Nếu bứt phá, vươn lên, phát huy năng động, sáng tạo ngay trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù, thành phố sẽ giải quyết được những trở lực phát triển và tạo nên một thực tiễn sáng tạo để cả nước vươn lên.

Sự nghiệp đổi mới của thành phố nói riêng và cả nước nói chung chắc chắn sẽ thành công bởi chúng ta có sức mạnh của nhân dân, có sức sáng tạo của nhân dân, của phong trào quần chúng rộng khắp. “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân!”. Người dân thành phố năng động, sáng tạo là vậy, lịch sử thành phố vẻ vang là vậy, chắc rằng thành phố sẽ làm nên kỳ tích mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 21/03/2023)

Liên kết Website Liên kết Website