Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

Kỷ niệm về Bác ở một nhà máy

Đã hơn 10 năm, kể từ ngày cán bộ, công nhân Xí nghiệp May 10 được vinh dự đón Bác Hồ về thăm. Dạo ấy, xí nghiệp còn nhỏ, mới được thành lập từ nhiều xưởng thợ của chiến khu về hợp lại.

Trong số những cán bộ, công nhân Xí nghiệp May 10 được vinh dự gặp Bác có chị Nguyễn Thị Giáp, tổ trưởng sản xuất của phân xưởng 1. Ngày Bác về thăm, chị Giáp chỉ là một công nhân sản xuất bình thường. Vào thời gian đó, chị đang bị đau tay không tham dự vào phong trào thi đua chung “Giành cờ đỏ, bỏ cờ xanh”. Bác vào thăm phân xưởng, và thấy trên mọi bàn máy đều cắm cờ, riêng bàn máy của chị Giáp không có. Bác bước đến bên chị, Bác nhẹ nhàng hỏi:

- Sao các cháu khác có cờ mà cháu lại không có?

Chị Giáp cảm động ứa nước mắt, không sao trả lời được. Bác Hồ vĩ đại thế mà cũng không bỏ qua một việc rất nhỏ trong phân xưởng của chị. Sau khi biết chị bị đau tay, Bác khen và động viên cần cố gắng sản xuất tốt hơn nữa. Lời dạy đó của Bác, sau 10 năm chị Giáp vẫn còn nhớ. Chị vẫn cố gắng sắp xếp công việc gia đình để đảm bảo ngày công, giờ công và làm việc đạt năng suất cao. Từ một người thợ bình thường, chị đã làm tổ phó rồi tổ trưởng sản xuất, và vinh dự nhất đến với chị là đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trích đăng từ cuốn “Những câu chuyện kể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Thông tin truyền thông phát hành năm 2016; đồng thời dùng làm Tài liệu sinh hoạt chính trị - tư tưởng tháng 6 năm 2017.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 11 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 12/11/2019)

Liên kết Website Liên kết Website