Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Tân Bình tổ chức thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Chăm nhân dịp tháng Ramadan năm 2020

          Nhằm thể hiện sự quan tâm và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận Tân Bình, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức đi thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Chăm đang sinh sống trên địa bàn quận nhân dịp tháng Ramadan năm 2020; đây là dịp để quận Tân Bình động viên tinh thần và phát huy vai trò đồng bào dân tộc Chăm hiện đang sinh sống trên địa bàn Quận ngày càng gắn bó với địa phương, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.


Phan Hữu Thanh

 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website