Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Một số văn bản lĩnh vực công tác Dân tộc

1. Hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2. Hướng dẫn liên tịch về thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2014-2015.

3. Quyết định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

4.Quyết định phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

5. Nghị định về Công tác dân tộc


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 27/03/2019)

Liên kết Website Liên kết Website