Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Các văn bản lĩnh vực dân tộc

1. Văn bản về việc tiếp tục hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020.

2.Văn bản hướn dẫn liên tịch về thực hiện miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer năm học 2013-2014 đến năm học 2019-2020.

3.Văn bản hướn dẫn liên tịch về hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo giai đoạn 2014-2015.

4.Văn bản 5985/UBND-VX về tiếp tục hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020.

5.Quyết định phê duyệt đế án chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng báo dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM

6.Quyết định phê duyệt đề án "Đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016-2020"


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 27/03/2019)

Liên kết Website Liên kết Website