Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng thực hiện xử lý phản ánh lĩnh vực trật tự đô thị trên hệ thống 1022

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng thực hiện xử lý phản ánh lĩnh vực trật tự đô thị trên hệ thống 1022

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website