Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và văn bản chỉ đạo điều hành

- Quyết định số 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận ngày 26 tháng 4 năm 2018 về Quy chế quản lý, sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và theo dõi ý kiến chỉ đạo

Tải tập tin hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đây và Giải nén bằng phần mềm Winrar

- Hướng dẫn bổ sung sử dụng phần mềm tại đây

- Hướng dẫn xử lý chỉ đạo trễ hạn (Không thực hiện tin nhắn SMS) trên phần mềm tại đây


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website