Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Tân Bình học tập và làm theo lời Bác

Nhằm tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Tân Bình; qua đó đẩy mạnh, nhân rộng cách làm hay, các gương điển hình về học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quận.

Thông tin chi tiết download tại đây.

Danh mục Danh mục