Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Công văn số 7562/CTTPHCM-TTHT ngày 29/06/2022 của Cục Thuế TP. HCM về biên lai điện tử

Chi cục Thuế quận Tân Bình xin thông tin đến Người nộp thuế Công văn số 7562/CTTPHCM-TTHT ngày 29/06/2022 của Cục Thuế TP. HCM về biên lai điện tử.

Zalo

 

 

 

Zalo

 

Trân trọng./.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website