Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

TUYÊN TRUYỀN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Chi cục Thuế quận Tân Bình thông báo để người nộp thuế trên địa bàn được biết và triển khai thực hiện./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA