Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Tuyên truyền Chương trình “Hóa đơn may mắn” góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng

Nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Chi cục Thuế quận Tân Bình trân trọng gửi đến người nộp thuế Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý với một số nội dung cơ bản theo tài liệu đính kèm.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA