Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Triển khai Cổng giao dịch điện tử giữa Cục Thuế với người nộp thuế thông qua ứng dụng HCMTax

Chi cục Thuế Quận Tân Bình xin thông tin đến người nộp thuế hoạt động trên địa bàn Quận Tân Bình thông báo của Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh về việc triển khai Cổng giao dịch giữa Cục thuế với người nộp thuế (HCMTAX).

Tài liệu hướng dẫn dành cho người nộp thuế theo đường dẫn:

https://www.hcmtax.gov.vn/tin-tuc/trien-khai-cong-giao-dich-dien-tu-giua-cuc-thue-voi-nguoi-nop-thue-thong-qua-ung-dung-hcmtax.html.

Trân trọng./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA