Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH VÀ HỒ SƠ KHAI THUẾ TRƯỚC TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19

  • Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về hạn chế tụ họp đông người tại trụ sở làm việc để phòng chống dịch bệnh Covid-19;
  • Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 1306/TCT- DNNCN ngày 27/03/2020 về tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp QTT TNCN năm 2019;
  • Thực hiện theo chỉ đạo của Cục thuế tại công văn số 3269/CT-KK ngày 27/03/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ hành chính và hồ sơ khai thuế trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

Chi cục Thuế quận Tân Bình thông báo việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hành chính và hồ sơ khai thuế của Người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế như sau:

1/ Đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân và hồ sơ khai thuế của tổ chức chưa có chữ ký số:

  • Lập và gởi file hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn/):

+ Đối với cá nhân khai trực tiếp: Người nộp thuế (NNT) xác định đúng Cơ quan thuế phải gởi hồ sơ Quyết toán thuế TNCN (theo khoản 3, điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015), thực hiện gửi file hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân tại cổng thông tin thuế điện tử.

+ Đối với tổ chức chưa có chữ ký số: Xác định đúng cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp, thực hiện gửi file hồ sơ quyết toán thuế TNCN của tổ chức tại cổng thông tin thuế điện tử.

  Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công tại cổng thông tin thuế điện tử được xác định là ngày nộp hồ sơ cho cơ quan thuế.

  • Sau khi gửi file thành công, người nộp thuế in file ra giấy:

+ Đối với cá nhân khai trực tiếp: ký tên và photo tài liệu có liên quan theo quy định của luật thuế, gửi toàn bộ hồ sơ qua bưu điện.

+ Đối với tổ chức chưa có chữ ký số: ký tên và đóng dấu, photo tài liệu có liên quan theo quy định của luật thuế, gửi toàn bộ hồ sơ qua bưu điện.

+ Địa chỉ nhận hồ sơ: Chi cục Thuế quận Tân Bình, 450 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ cho các bộ phận có liên quan để tiếp nhận và gửi thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ cho NNT biết trong thời hạn 3 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ của NNT.

+ Đề nghị NNT cung cấp: tên người nhận và địa chỉ tiếp nhận thông báo xác nhận của cơ quan thuế, email và số điện thoại di động, để cơ quan thuế gửi chính xác thông báo cho NNT.

  • Hồ sơ của NNT được xác định là đầy đủ là hồ sơ đã gửi file thành công tại Cổng thông tin thuế điện tử và gửi qua bưu điện đến cơ quan thuế.

2/ Đối với hồ sơ liên quan công tác đăng ký thuế (cấp mới mã số thuế, thay đổi thông tin mã số thuế, thông tin người phụ thuộc, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, ...), hồ sơ hoàn thuế của tố chức chưa đăng ký hoàn thuế điện tử, hồ sơ hành chính khác: NNT gửi toàn bộ hồ sơ và tài liệu có liên quan qua bưu điện đến Chi cục Thuế quận Tân Bình. Cơ quan thuế sẽ thông báo kết quả tiếp nhận cho NNT theo tên và địa chỉ do NNT cung cấp thông tin trong hồ sơ.

3/ Đối với tổ chức và cá nhân đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế: Đề nghị NNT thực hiện giao dịch tại cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế, không nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế.

Trường hợp có vướng mắc và cần hỗ trợ trực tiếp, đề nghị NNT liên hệ qua tổng đài của Chi cục Thuế quận Tân Bình, bấm số nội bộ của bộ phận cần liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp:

+ 028 38126812 (line: 118): bộ phận một cửa.

+ 028 38126812 (line: 100 hoặc 106): bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ NNT.

Chi cục Thuế Tân Bình trân trọng thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn quận Tân Bình./.

(Đính kèm)

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA