Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông báo thay đổi đơn vị ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình

           Chi cục Thuế quận Tân Bình thông báo đến Quý Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình nội dung như sau:

Chi cục Thuế quận Tân Bình đã thực hiện việc ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu là Trung tâm Kinh doanh VNPT – Tp.HCM từ ngày 01/01/2018.

          Kể từ ngày 01/10/2021, Chi cục Thuế quận Tân Bình sẽ thực hiện việc ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu là Bưu điện Tp.HCM (Vn Post).

          Về lực lượng nhân viên ủy nhiệm thu, do đang trong thời gian giãn cách xã hội, Bưu điện Tp.HCM tạm thời giữ nguyên lực lượng nhân viên ủy nhiệm thu phụ trách từng địa bàn đã được giao trước đây. Khi nào có sự thay đổi nhân viên ủy nhiệm thu từng địa bàn, Bưu điện Tp.HCM sẽ thông báo cho hộ, cá nhân kinh doanh được biết.

          Chi cục Thuế quận Tân Bình  đề nghị Quý Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình lưu ý một số nội dung như sau:

             + Khi nộp thuế phải yêu cầu nhân viên ủy nhiệm thu xuất ngay biên lai trên máy POS cho người nộp thuế, không được sử dụng biên lai viết tay trong bất kỳ trường hợp nào.

           + Trong quá trình hành thu nhân viên ủy nhiệm thu phải đeo thẻ có dán ảnh và mặc đồng phục, tránh xảy ra các trường hợp giả mạo nhân viên ủy nhiệm thu để thu thuế của người nộp thuế.

             + Các trường hợp mà trong quá trình giao tiếp với người nộp thuế, nhân viên ủy nhiệm thu có thái độ không nhã nhặn, lịch sự, gây phiền hà cho người nộp thuế đề nghị người nộp thuế phản ánh ngay về Ủy ban nhân dân phường, Ban Quản lý chợ, Đội Quản lý thuế Liên phường để được chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Chi cục Thuế quận Tân Bình thông báo đến Quý Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình nội dung nêu trên.

          Trân trọng./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA