Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông báo tạm dừng công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình

      Ngày 27/08/2021, Chi cục Thuế quận Tân Bình có công văn số 6405/CCTTB-NVDTPC về việc thay đổi đơn vị ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình từ Trung tâm Kinh doanh VNPT – Tp.HCM sang Bưu điện Tp.HCM (Vn Post) kể từ ngày 01/10/2021.

          Do có sự thay đổi nên Chi cục Thuế quận Tân Bình thông báo tạm dừng công tác uỷ nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình kể từ ngày 01/10/2021 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian tạm dừng công tác uỷ nhiệm thu thuế, Chi cục Thuế quận Tân Bình đề nghị Quý Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình không thực hiện nộp thuế qua nhân viên ủy nhiệm thu mà thực hiện việc nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước thông qua:

      - Nộp trực tiếp tại các Ngân hàng thương mại như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, MB Bank, Agribank hoặc chuyển tiền nộp thuế vào Tài khoản số 7111.1056444 tại Kho bạc Nhà nước Quận Tân Bình.

       -  Nộp điện tử thông qua internet banking/mobile banking của các Ngân hàng thương mại Vietinbank, Vietcombank, BIDV, MB Bank, Agribank, TP Bank, VP Bank.    

   Chi cục Thuế quận Tân Bình thông báo đến Quý Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình nội dung nêu trên để được biết và thực hiện.

   Trân trọng./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA