Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông báo số 8825/TB-CTTPHCM ngày 17/05/2023 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh thông tin đến người nộp thuế trên địa bàn thành phố về nội dung chủ yếu của Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023 như sau:

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA