Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ CHO THUÊ TÀI SẢN

Chi cục thuế quận Tân Bình tuyên truyền Tài liệu về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và chính sách thuế cho thuê tài sản.

        Nội dung tài liệu : Tài liệu tuyên truyền Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và chính sách thuế cho thuê tài sản (đính kèm tài liệu).

Tài liệu tuyên truyền chính sách thuế

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA