Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14

Chi cục thuế quận Tân Bình tuyên truyền một số nội dung tài liệu “Giới thiệu một số nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

Đính kèm tài liệu: Một số nội dung hướng dẫn Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA