Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI CƠ QUAN, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận Tân Bình chấp hành đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật, Chi cục Thuế quận Tân Bình hướng dẫn kê khai thuế, phí, lệ phí và sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định:

(đính kèm Công văn số 2703/CCTTB-TTHT ngày 17/3/2023)

Trên đây là nội dung hướng dẫn Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận thực hiện kê khai thuế, phí, lệ phí và sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Chi cục Thuế quận Tân Bình (số điện thoại 028.38102090), Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ (số nội bộ 106), Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học (số nội bộ 117 hoặc 118)./.

CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN BÌNH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA