Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ; CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ CHUYỂN SANG CƠ CHẾ GIÁ

Sáng thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường Chi cục Thuế quận Tân Bình, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh – Chi cục Thuế quận Tân Bình – Phòng Tài chính – Kế hoạch quận phối hợp tổ chức Hội nghị Hướng dẫn chính sách phí, lệ phí; chính sách thuế cho các cơ quan, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận Tân Bình với thành phần tham dự bao gồm Thủ trưởng và kế toán các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ được đại diện Chi cục Thuế quận Tân Bình triển khai nhắc lại.

Bà Nguyễn Thị Như Yến – Đội trưởng Đội nghiệp vụ dự toán và Thu nhập cá nhân - Chi cục Thuế quận Tân Bình hướng dẫn Chính sách phí, lệ phí; chính sách thuế đối với các khoản phí, lệ phí chuyển sang cơ chế giá; ông Mai Đình Luân – Phó Đội trưởng phụ trách Đội Quản lý ấn chỉ - Chi cục Thuế quận tân Bình hướng dẫn chế độ chứng từ phí, lệ phí; chứng từ hóa đơn.
Sau hướng dẫn của Chi cục Thuế, việc trao đổi những khó khăn gặp phải trong chính sách phí, lệ phí, chính sách thuế đối với các khoản phí, lệ phí chuyển sang cơ chế giá của các cơ quan, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn diễn ra sôi nổi và được báo cáo viên giải đáp tháo gỡ.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA