Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2023

Chi cục Thuế quận Tân Bình ban hành Công văn số 4509/CCTQTB-TTHT ngày 19/4/2023 hướng dẫn một lưu ý về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 quy định tại Nghị định số 12/2023/NĐ-CP cụ thể như sau:

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA