Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tiếp tục triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tiếp tục triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn quận. Xem chi biết văn bản chỉ đạo tại đây.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 24/03/2023)

Liên kết Website Liên kết Website