Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Thông báo Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 02/KL-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc kết luận kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022

Thông báo Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 02/KL-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc kết luận kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022. tải file văn bản tại đây.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 09/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website