Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Ủy ban nhân dân Phường 9 tổ chức “Hội nghị tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận năm 2019”.

        Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND-DT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận năm 2019.

        Vào lúc 19 giờ 00 ngày 08 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân Phường 9 phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận tổ chức “Hội nghị tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận năm 2019” tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 9.

        Qua hội nghị tuyên truyền đã phổ biến và hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn phường biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số các quy định pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường. Phổ biến mục đích, ý nghĩa cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” đến rộng rãi người dân trên địa bàn khu dân cư, đưa cuộc vận động trở thành phong trào mang tính lan tỏa và sâu rộng đến các giới, tầng lớp Nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

        Hội nghị tuyên truyền đã thu hút 55 lượt người dân tộc thiểu số tham dự, trong đó người dân tộc Hoa chiếm tỷ lệ đa số.

        Một số hình ảnh về Hội nghị:

        Ông Đỗ Quang Lý - Báo cáo viên cấp quận tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

        Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

        Hình ảnh tuyên truyền về Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website