Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND quận Tân Bình về ban hành quy trình phê duyệt quỹ tiền lương và tiền thưởng đối với viên chức quản lý và người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình

Tải tập tin đính kèm tại đây

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website