Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Quận Tân Bình thông báo thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chính

Quận Tân Bình thông báo thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chính như sau:

 

CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN CỦA QUẬN

Đơn vị

Thời gian làm việc ngoài giờ

Nội dung thực hiện

Tất cả các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận.

17 giờ đến 18 giờ

Từ thứ 2 đến thứ 5

Giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính tất cả các lĩnh vực

       

ỦY BAN NHÂN DÂN 15 PHƯỜNG:

S

TT

Đơn vị

Thời gian làm việc ngoài giờ

Nội dung thực hiện

Ghi chú

1

UBND phường 1

11h30  -  13h00

Thứ Hai

Thứ Tư hàng tuần.

 

Chứng thực

 

2

UBND phường 2

Buổi sáng: 6h00 – 7h30;

Buổi trưa 11h30 – 13h00;

Buổi chiều 17h00 – 19h00

Từ Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Chứng thực, hộ tịch

Đặt lịch làm việc ngoài giờ qua điện thoại: (028)39911999; (028)39912046

 

3

UBND phường 3

17h00 – 18h00

Các ngày trong tuần

Chứng thực,sao y

Đặt lịch làm việc ngoài giờ qua điện thoại: 028.3844.5032

4

UBND phường 4

Buổi sáng: 6h00 – 7h30; Buổi trưa 11h30 – 13h00; Buổi chiều 17h00 – 19h00

Từ Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Thứ bảy thực hiện giải quyết vào buổi sáng

- Chứng thực.

- Xác nhận chữ ký.

- Tư vấn pháp luật liên quan đến công tác quản lý Nhà nước.

(Đặt lịch làm việc ngoài giờ qua điện thoại).

5

UBND phường 5

11h30 -  13h00

 

Thứ Hai hàng tuần.

- Hộ tịch.

- Lĩnh vực chứng thực.

- Lĩnh vực Địa chính – xây dựng

 

17h00 – 19h00

Thứ Năm hàng tuần

- Hộ tịch.

- Lĩnh vực chứng thực.

- Lĩnh vực Địa chính – xây dựng

 

6

UBND phường 6

11h30  -  13h00

Thứ Hai

Thứ Tư hàng tuần.

- Hộ tịch.

- Chứng thực.

- Địa chính – xây dựng

- Đăng ký khai tử

- Hỗ trợ hỏa táng, mai táng phí

 

 

7

UBND phường 7

17h00 – 19h00

Thứ Hai

Thứ Năm hàng tuần.

- Hộ tịch;

- Chứng thực;

- Địa chính – xây dựng;

- Đăng ký khai tử;

- Đăng ký khai sinh;

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

- Trích lục hồ sơ hộ tịch: khai sinh, khai tử, kết hôn

 

8

UBND phường 8

11h30 đến 13h00

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.

- Hộ tịch;

- Chứng thực chữ ký;

- Sao y;

- Địa chính - xây dựng;

- Thuế đất phi nông nghiệp.

 

9

UBND phường 9

11h30  -  13h00

Thứ Ba

Thứ Năm hàng tuần.

- Hộ tịch; Chứng thực; Sao y;

- Địa chính - xây dựng;

 

10

UBND phường 10

17h00 – 19h00

Thứ Hai

Thứ 4 hàng tuần

- Hộ tịch;

- Chứng thực chữ ký;

- Sao y;

- Địa chính - xây dựng;

 

Ngoài ra đặt lịch làm ngoài giờ qua Zalo số0923.863.966 từ 11h30 – 13h00 Thứ Hai và Thứ 4 hàng tuần

11

UBND phường 11

17h00 – 18h00

Thứ Ba

Thứ Năm hàng tuần.

- Hộ tịch;

- Chứng thực;

- Thủ tục “Khai tử”

Thường xuyên giải quyết khi có yêu cầu.

 

12

UBND phường 12

17h00 – 19h00

Thứ Hai

Thứ Năm hàng tuần

Hộ tịch; Chứng thực; Sao y.

 

13

UBND phường 13

11h30 – 13h00

Thứ Ba

Thứ Năm hàng tuần.

- Hộ tịch;

- Chứng thực chữ ký;

- Sao y;

- Địa chính - xây dựng;

- Thủ tục “Khai tử”

Thường xuyên giải quyết khi có yêu cầu (đến nhà)

 

14

UBND phường 14

17h00 - 18h30

Từ Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Hộ tịch; Chứng thực.

Đăng ký qua điện thoại của cán bộ UBND phường

15

UBND phường 15

Buổi trưa 11h30 – 12h00

Buổi chiều 17h00 – 18h00

Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần.

Hộ tịch;

Chứng thực

 

 

 

 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website