Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Cải cách hành chính từ những việc nhỏ nhất

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB&XH), Bưu điện, sau hơn 01 năm triển khai công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội (BTXH) qua hệ thống bưu điện đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của quận .

Để việc chi trả trợ cấp BTXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện đạt hiệu quả cao, Phòng LĐ-TB&XH thường xuyên kiểm tra, rà soát những tồn tại trong quá trình thực hiện tại các điểm chi trả để kịp thời tháo gỡ khó khăn và khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Ngày 3/10/2019 vừa qua, nhằm đánh giá lại kết quả đạt được và tìm ra những hạn chế, khó khăn để tìm giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Phòng LĐ-TB&XH quận đã tổ chức hội nghị chuyên đề về vấn đề trên.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác chi trả trợ cấp BTXH qua bưu điện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Trong quá trình thực hiện, ở một số nơi chưa có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa nhân viên bưu điện và cán bộ LĐ-TB&XH phường nên việc báo tăng, giảm và điều chỉnh chế độ còn chậm; nhiều đối tượng thụ hưởng chính sách trợ cấp BTXH là người cao tuổi, khuyết tật hoặc muốn để 2 - 3 tháng nhận 1 lần gây khó khăn cho việc thanh quyết toán; chưa thông báo kịp thời cho đối tượng phát sinh mới đến nhận tiền…

Thời gian tới, Bưu điện tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ; chú trọng đào tạo, tập huấn kỹ năng giao tiếp, quy trình quản lý nguồn tiền chi trả cho nhân viên giao dịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống để công tác chi trả, quản lý nguồn tiền, thanh quyết toán được thực hiện kịp thời, đúng quy định.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website