Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 36/2022 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/09/2022)

Phòng Tư pháp quận giới thiệu Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 36/2022 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (từ ngày 12/09/2022 đến ngày 16/09/2022).

Xem chi tiết tại đây./.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website