Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9 TỔ CHỨC VIỆC ĐẨY MẠNH SỐ HÓA HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 9

 

 Ủy ban nhân dân Phường 9 xác định việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính là một nhiệm vụ mới, thay thế dần phương thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính truyền thống thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động của cơ quan hành chính trên địa bàn phường.

Với mục tiêu:

1. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính, giải quyết hiệu quả, không phát sinh thêm thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

2. Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 3, 4) trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

3. Nâng cao ý thức trách nhiệm quy tắc ứng xử, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn phường.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ hành chính Thành phố, Đề án 06/CP bằng nhiều hình thức như: phát hành bản tin, trang zalo, chạy chữ trên màn hình điện tử, lồng ghép nội dung trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị đối thoại tuyên truyền về các lĩnh vực, thông tin cần biết về CCHC, thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ trực tuyến, thanh toán điện tử nền tảng VNPay để tạo tiện lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện TTHC và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Người dân có thể quét mã QR trang Zalo Ủy ban nhân dân Phường 9 để truy cập tìm hiểu thông tin.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân phường, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính của phường được đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

 

                                                                                            ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA